กระบวนการผลิตเสื้อ และ การสกรีนลาย

1. กระบวนการผลิตเสื้อยืด


1.1 ทดสอบการยืดและหดตัวของผ้า:

ทางโรงงานจะมีการสุ่มทดสอบการยืดและหดตัวของผ้า โดยสุ่มทดสอบประมาณ 10% ของผ้าทั้งหมด โดยการจะนำไปแช่น้ำไว้ 1 ชั่วโมง และนำมาอบไว้จนกว่าผ้าจะแห้งดี  จากนั้นก็จะทำการวัดขนาดของฝ้าย เปรียบเทียบระหว่างก่อน และ หลัว ผ่านกรรมวิธี หากผ้ามีการหดตัว และ ยืดออกมากกว่า 5 เซนติเมตร ทางโรงงานจะไม่นำผ้าเหล่านั้นมาทำหารผลิต อย่างแน่นอน

             ***  จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเสื้อของทางเรา จะไม่มีการยืดหรือหดตัวอย่างแน่นอน ***

1.2 คุณภาพของสี:

ขั้นตอนต่อไปหลังจากทดสอบการยืดและหดตัวแล้ว ทางโรงงานจะมีการทดสอบเรื่องของสีผ้า ว่าสีไม่ตก ไม่มีตำหนิ หรือรอยด่างต่าง ๆ บนเนื้้อผ้า

1.3 ขั้นตอนการเย็บ:

ทางโรงงานมีการอบรมพนักงานทุกคน และเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพ และความประณีตของงาน มากกว่าจำนวนหรือปริมาณของเสื้อในแต่ละวัน ทั้งนี้ทางโรงงานยังมีการพัฒนาคุณภาพของพนักงานควยคู่กันไปด้วย เพื่อผลิตง